Sotsiaalministeerium

 Sotsiaalkindlustusamet

 Tervise Arengu Instituut

 Kohalikud omavalitsused

 Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra


Tallinna Ülikooli Balti Filmi ja Meedia Kool


Organisatsioonid ja sihtasutused, kelle tegevuse eesmärk on asendusperede süsteemi toetamine ja arendamine.