KASULIKUD LINGID: 

Asendushooldus ja kasuvanemlus. https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/asendushooldus-ja-kasuvanemlus
Tarkvanem. Kasupere. https://tarkvanem.ee/kasupere/


TUGITEENUSED

Alates 01.01.2021.a. Teadlik Lapsevanem MTÜ pakub  Põhja piirkonnas (Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa) lapsendajatele, hooldus- ja eestkosteperedele järgmiseid teenuseid: peretoe teenus, mentorlus, psühholoogiline nõustamine, tugigrupid. Teenuseid pakume Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti “Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujale” raames.

Peretoe teenus:  Teenuse eesmärk on koostöös perega jälgida pere toimetulekut ja vajadusi ning aidata kaasa kasupereks olemisega või lapse kasvatamisega seotud küsimuste või probleemide lahendamisele. Peretoe teenuse raames on perel võimalik saada endale tugispetsialist, kes on regulaarselt perega kontaktis, jälgib pere käekäiku ja toimetulekut, nõustab ja aitab leida vastuseid küsimustele ning lahendusi muredele. Usume, et see aitab tugevdada perede turva- ja kindlustunnet ning toetada laste heaolu. Väga oluline on seejuures sisukas koostöö kõigi osapoolte vahel: peretoetaja, pere ning ka kohalik omavalitsus.
Mentorlus: Teenuse eesmärk on pakkuda perele kogemuslikku nõustamist konkreetsete keeruliste olukordade puhul. Mentor vahendab teadmisi ja isiklikku kogemust, soovitab alternatiive, toetab ja nõustab peret oma kompetentsi piires. Mentor kaasatakse pere nõustamisse juhul kui mingi konkreetse olukorra puhul ei piisa peretoetaja kompetentsist, vaid pere vajab lisaks põhjalikumat ja spetsiifilisemat sama kogemusega inimese nõustamist.
Psühholoogiline nõustamine: Teenuse eesmärk on aidata kaasa kasupereks olemisega või lapse kasvatamisega seotud küsimuste või probleemide lahendamisele. Teenus sisaldab ühe või mitme pereliikme nõustamist, sh probleemi olemuse väljaselgitamist, pere ressursside leidmist, psühholoogilise abi kavandamist ja vajadusel erialaspetsialistide konsultatsioonile suunamist või teraapia soovitamist.
Tugigrupid peredele: Tugigrupi eesmärk on pakkuda peredele regulaarse kooskäimise võimalust ja aidata leida võimalusi lastega seotud suhte-, kasvatus-, kooli- vm küsimuste või probleemide lahendamiseks ning toimetuleku tõstmiseks kasutades ekspertide nõuandeid ja grupiressurssi. Igal tugigrupi kohtumisel on kindel teema ning arutelu viib läbi teemat valdav (kas tulenevalt oma haridusest või töökogemusest) spetsialist.
Teenusele registreerimine: info@teadliklapsevanem.ee, inna.klaos.ik @gmail.com, tel:+37256241755
MEIE SPETSIALISTID
Psühholoogid:
Dmitri Listopad  
Psühhoanalüütiline grupi psühhoterapeut ja grupianalüütik.
 2016-2019 aastatel osutas  individuaalset psühholoogilise nõustamise teenust  „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ riigihanke raames.

listopadd@mail.ru, +372 514 3026

Kairit Kivimäe

Kairit on töötanud 10 aastat lasteaiaõpetajana ning lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži klassiõpetaja erialal. Tallinna Ülikoolis kaitses aastal 2012 magistrikraadi psühholoogias. Sooviga edaspidi töötada laste ja peredega, neid nõustades ja toetades, läbis 2013 – 2017 pereteraapia väljaõppe, mille käigus oli oluline teostada tööd eelkõige iseendaga, mis suurendab terapeudi tehnilist kompetentsust ja teadmiste taset läbi isiklike kogemuste. Kairit on Perekoolitusühing Sina ja Mina, Eesti Pereteraapia ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige. Ta on Gordoni perekooli koolitaja ja Imeliste Aastate programmi grupijuht. Hetkel töötab Kairit pereterapeudina ja hariduslike erivajadustega laste koolis psühholoogina. Isikliku elu kogemuseks on 24-aastat kooselu ning üks täiskasvanud ja üks kooliealine poeg. Kogemuste pagasit on täiendanud ka lahkuminek.  

Piirkond: Tallinn ja Haapsalu

Peretoe teenuse osutajad:
Külli Õiglane

Alates 2016. aastast olen olnud kasuperede mentor ja grupinõustaja. 2021. aastast ka peretoetaja. Perede heaolu, toimetulek ja toetamine on minu jaoks olulised, sest tean kui vajalik see on peredele. Meie peres on lapsendatud laps, kes on tänaseks juba täisealine. Olen kogenud, et kui keegi tõeliselt kuulab, mõistab probleemi olemust, oskab toetada ja nõustada peret keerukatel aegadel, siis on võimalik koos raskustest üle saada. Alati leidub lahendus ja keegi ei peaks jääma oma muredega üksi!

Kogemusnõustaja olen tegutsenud 2015. aastast jagadas oma kogemusi ja teadmisi ka teistele peredele, kes vajavad abi. Jätkan supervisiooni õpinguid Moreno Keskuses ja esimene aasta on juba läbitud. Kasuks tulevad nii transpersonaalse psühholoogia õpingud kui perekonstellatsioonid, kus nähtamatu saab nähtavaks. Lisaks nendele olen läbinud pereteraapia sissejuhtava koolituse, Imago suhtekoolituse ja erinevaid kursuseid Tartu Ülikoolist nii kriisi kui leina teemadel.

Rohkem lisainfot minu kohta saab kodulehelet: https://noelleou.weebly.com/

Kodulehel on kirjas ka minu lapsendamise lugu.

„Elu annab sulle mis iganes kogemuse, mis aitab sind kõige enam sinu teadlikkuse kasvus“ /Echart Tolle/

e-post: kylli.oiglane@gmail.com tel: +3725024223Ly Reiman

Olen töötanud koolis aastast 2004 õpetaja ja sotsiaalpedagoogina ning lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala. Saanud sealt ka sotsialtöö magistrikraadi. Mulle on meeldinud töötada lastega ja samuti nende peredega, neid toetades ja nõustades. Varasemalt olen olnud tööl Keila SOS Noortekodus, kus tegelesin asendushooldusel olevate lastega. Loodusgiidiks õppimine on andnud võimaluse nautida loodust, eriti matkates ja seenel käies. Uudishimu ja soov mõista ümbritsevat maailma ja inimest selles, on mind suunanud ikka ja jälle erinevatele õpingutele. Seetõttu alustasin 2015. aastal pereteraapia aluste ning sellele järgneva jätkukursusega, mille olen tänaseks lõpetanud. Õpingute kõrval tegin sotsiaaltöötaja perenõustamist Keila Rehabilitatsioonikeskuses. Täiendan end pidevalt erinevatel kursustel. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige ja EELK Suure-Jaani Johannese koguduse liige .

E-post: lreiman@gmail.com


Inna Klaos

Ma olen pärit perest, kus kolme põlvkonna vältel on kasvatatud kasulapsi. Olen kolme lapse ema, üks nendest on lapsendatud. Olen pedagoog, oman töökogemust Tallinna Väikelaste Turvakodus, Tallinna Laste Vaimse Tervise keskuses ja kohaliku omavalitsuses. Alates 2015.a. olen PRIDE eelkoolituse koolitaja. Alates 2016.a. olen, grupinõustaja ja mentor „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ riigihanke raames. Alates 2018.a. olen Teadlik Lapsevanem MTÜ juhatuse liige,  grupinõustaja, mentor asendusperedele ja koolitaja.

 Minu elukreedo on anda inimestele armastust ja soojust. Elu erinevatel etappidel me kõik vajame toetust ja heakskiitmist, nõuandeid. Hea meelega olen koos teiega nendel hetkedel.

e-post: inna.klaos.ik@gmail.com, inna@teadliklapsevanem.ee, tel: +372 56241755


Mentorid:
Kristina Burba

Aastatel 1989–1993 õppisin Tallinna Ülikoolis ja olen diplomeeritud kehalise kasvatuse õpetaja. Viimased 13,5 aastat olen töötanud Keila SOS Noortekodus asendushooldusel olevate laste ja noortega ning selle aja jooksul läbinud palju erinevaid lastele ja noortele suunatuid koolitusi. 2017 aastal läbisin PRIDE eelkoolituse, mis on mõeldud hoodus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele. "Silla ehitamine" traumeeritud lapseni võib olla keeruline. Pered vajavad selleks tuge ja abi. Kasvatades kodus viimased 4 aastat erivajadusega lapsendatud last ja tuginedes töökogemusele, soovin omandatud teadmisi ja kogemusi edasi anda ja praktiliselt kasutada.

Saan peredele abiks olla nõustamisel ja vajaminevate tugiteenuste leidmisel.

e-post: info@teadliklapsevanem.ee, tel. +372 56306004

Eve Muru

Lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika teaduskonna, Tallinna Ülikoolis õpetajakoolituse ja kooli juhtimise õppe. Osalenud täiendkoolitustel sotsiaalvaldkonnas ja koolitajate koolitustel. Olen töötanud 25 aastat matemaatika õpetajana ja 22 aastat õppealajuhatajana. Tunnen haridusvaldkonda ja hariduslikke erivajadusi. Samal ajal töötasin 5 aastat SOS noortekodus ja olen olnud 15 aastat hooldus- ja eeskostepere. Naudin kohtumisi eestkostjate-, lapsendajate- ja hooldusperedega, seetõttu olen ka nende mentor ja PRIDE koolitaja. Mul on enda arvates perekonnas hooldamises suured kogemused. Olen kasupere 2006. aasta jaanuarist. Meie perre on tulnud igas vanuses lapsi ja noori. Noorim oli 3 nädalane ja vanim 17 aastane. Samuti on alaealise ema ja lapse koos arenemise kogemused (3 noort ema koos poegadega). Alaealised emad, eriti asenduskodu taustaga, on mulle eriti südamelähedane teema. Kokku on nende aastate jooksul meie peres kasvanud 12 asendushooldusel olevat last (2 eestkostel ja 10 hoolduslepinguga). Kõik noored on perest lahkunud seoses täisealiseks saamisega või kooli lõpetamisega ja nendega on sagedased ja soojad suhted. Minu peres on kasvanud 6 raske puudega last, seetõttu olen veidi kursis ka selle maailmaga.

Mulle meeldivad väljakutsed. Tean, et igas olukorras on lahendus. Alati ei ole see väga kiire või otsetee aga alati on olemas lahendus. Kiindumuse loovad lähedus, turvatunne, traditsioonid, rutiin ja kokkulepped. Austan ja armastan neid inimesi, kes on valmis lastele täielikult pühenduma.

e-post: info@teadliklapsevanem.ee
Jekaterina Carrie

Mahajäetud lapsed on traumeeritud lapsed, aga armastav pere omab kõige suuremat rehabilitatsioonipotentsiaali. Olen kolme imetoreda tüdruku ema, üks nendest on kasulaps. Olen 30 aastat oma elust pühendanud Väikelaste Turvakodule ja Lastekodule. Alates 2016.a. olen, grupinõustaja ja mentor „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ riigihanke raames. Alates 2018.a. olen Teadlik Lapsevanem MTÜ juhatuse liige,  grupinõustaja, mentor asendusperedele ja koolitaja. Hea meelega aitan ja toetan nii potentsiaalseid kui ka juba lapsendanud kasuvanematel kehtestada lapsega usalduslikke suhteid, omandada lapse hooldamis-, kasvatamis- ja arengu jälgimise võtteid, annan nõu, kuidas uut perekonnaliiget vastu võtta. Samuti aitan leida vastuseid kõigile lapse kasvatamisel kerkivatele küsimustele.

 Minu elukreedo on aidata hüljatud lastel leida endale kodu ja vanemad, et oleks rohkem õnnelikke peresid.

e-post: info@teadliklapsevanem.ee , tel.: +372 53422728


Ljubov Suhhanova

Peale pikaajalisi ja viljatuid katseid last saada tuli meie perre 10 aastat tagasi kauaoodatud poeg. Me oleme piiritult õnnelikud, kuid meil on olnud ka raskeid ja keerulisi aegu. Püsimatu võrukael pööras pea peale kogu meie elu ja kõik , mida teadsime lapse kasvatamisest ja pedagoogikast. Ma tean nüüd, kui raske on lapse peres kohanemise periood, kui raske on lapsevanemaks saamise tee.  Alates 2015.a. olen PRIDE eelkoolituse koolitaja. Alates 2016.a. olen, grupinõustaja ja mentor „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ riigihanke raames. Alates 2018.a. olen Teadlik Lapsevanem MTÜ juhatuse liige,  grupinõustaja, mentor asendusperedele ja koolitaja.

 Minu kreedo on – koos on kergem! Jagan rõõmuga teiega oma kogemust ja omandatud teadmisi.

e-post: info@teadliklapsevanem.ee

TOETUSGRUPID  eesti keeles

Raplamaa kasuperede tugigrupp " Ärevus ja sellega toimetulek”

4.06.2021 kell 19.00–21.00, veebipõhine ZOOMis

Läbiviijad: Külli Õiglane, kogemusnõustaja, PRIDE koolituse koolitaja.

Registreerumine: Inna Klaos,  info@teadliklapsevanem.ee

Täpsem info: https://www.teadliklapsevanem.ee inna@teadliklapsevanem.ee  56241755  7.05.2021  kell 19.00-21.00

 Veebipõhine ZOOMis

"Depressioon ja sellega toimetulek".


Läbiviija: Külli Õiglane 

 (kogemusnõustaja, grupinõustaja, peretoetaja ja  lapsendaja) 

    Registreerimine:

 

info@teadliklapsevanem.ee

, 56241755 Inna Klaos


9.04.2021 kell 18.00-20.30 

Kriisiga toimetulek ja läbipõlemise vältimine.  

Läbiviija: Külli Õiglane  (kogemusnõustaja, grupinõustaja, peretoetaja ja  lapsendaja)


20.03.2021 kell 11:00

Toimetulek leinaga. Lapse lein koolituse järg.

Läbiviija: Külli Õiglane (kogemusnõustaja, grupinõustaja, peretoetaja ja  lapsendaja) 

12.02.2021 kell 18:00

Suhted peres ja vanema mõju lapsele teismeeas.

Digisõltuvus.

Suhted peres ja sõpradega. Lapse kasvamine ja järk - järgulane eraldumine perekonnast.  Iseseisvumine, teismeiga, kriisid, päästikud, identiteet ja enesehinnang.

Läbiviija: Külli Õiglane

 (kogemusnõustaja, grupinõustaja, peretoetaja ja  lapsendaja)


20.02.2021 kell 11:00

TEEMA: Lapse lein.

Tunnete blokeerimine. Turvalisusetaju puudumine. Kriis ja selle toetamine. Trauma mõju lapse arengule.

Läbiviija: Külli Õiglane 

(kogemusnõustaja, grupinõustaja, peretoetaja ja lapsendaja)


TOETUSGRUPID vene  keeles

Harjumaa kasuperede tugigrupp „Kasupere ootused, vead ja pettumused” (на русском языке)

18.06.2021 kell 18.30-21.30, veebipõhine ZOOMis

Läbiviijad: Jekaterina Carrie, Inna Klaos, PRIDE koolituse koolitajad

Registreerumine: Inna Klaos,  info@teadliklapsevanem.ee

Täpsem info: https://www.teadliklapsevanem.ee inna@teadliklapsevanem.ee  56241755   

Harjumaa kasuperede tugigrupp “Lapse tervise ja arengu probleemid” (на русском языке)

22.06.2021  kell 18.30-21.30, veebipõhine ZOOMis

Läbiviijad: Jekaterina Carrie, Inna Klaos, PRIDE koolituse koolitajad.

Registreerumine: Inna Klaos,  info@teadliklapsevanem.ee

Täpsem info: https://www.teadliklapsevanem.ee inna@teadliklapsevanem.ee  56241755  

Harjumaa kasuperede tugigrupp „Kasupere ootused, vead ja pettumused” (на русском языке)

4.06.2021 kell 18.30-21.30, veebipõhine ZOOMis

Läbiviijad: Jekaterina Carrie, Inna Klaos, PRIDE koolituse koolitajad

Registreerumine: Inna Klaos,  info@teadliklapsevanem.ee

Täpsem info: https://www.teadliklapsevanem.ee inna@teadliklapsevanem.ee  56241755  

 

 

Harjumaa kasuperede tugigrupp “Lapse tervise ja arengu probleemid” (на русском языке)

18.06.2021  kell 18.30-21.30, veebipõhine ZOOMis

Läbiviijad: Jekaterina Carrie, Inna Klaos, PRIDE koolituse koolitajad.

Registreerumine: Inna Klaos,  info@teadliklapsevanem.ee

Täpsem info: https://www.teadliklapsevanem.ee inna@teadliklapsevanem.ee  56241755  

14.05.2021 kell 18:30 – 21:30

   Veebipõhine ZOOMis

Друзья наших детей. Влияние родителей на формирования круга общения ребенка.

Проводят: Инна Клаос, Екатерина Керри и Любовь Сухонова

28.05.2021 kell 18:30 – 21:30,

Подросток: деструктивное поведение, дисциплинирование, доверие, самооценка.

Проводят: Инна Клаос, Екатерина Керри и Любовь Сухонова 

(преподаватели PRIDE обучения, менторы, усыновители)


Инфо и регистрация:

info@teadliklapsevanem.ee

56241755 Инна Клаос


16.04.2021 18.30-21.00 tugigrupp Järvamaa Zoomis teemal (vene keeles)

Детская скорбь. Процесс скорби и приемы помощи ребенку на каждом возрастном этапе.

Проводит: Инна Клаос


23.04.2021 18.30-21.00 Harjumaa tugigrupp 

Социально - психологические проблемы приёмной семьи. Что делать, когда уже не знаешь, что делать.

Проводят: Екатерина Керри, Любовь Суханова

 

12.03.2021 kell 18:30   
 Veebipõhine ZOOMis

Lapse arengu mosaiikmõistatus (füüsiline, vaimne, emotsionaalne, sotsiaalne, moraalne areng).

Мозаичность детского развития.  Физическое, когнитивное, эмоциональное, социальное и интеллектуальное развитие приемного ребенка.

Läbiviijad: Jekatrina Carrie (PRIDE koolitaja, mentor, lapsendaja) 

Ljubov Suhhanova (PRIDE koolitaja, mentor, lapsendaja)

19.03.2021 kell 18:30

Kohanemine peres ja lapse huvides koostöö võrgustikuga tegemine.

Адаптация в семье и сотрудничество с сетью поддержки в интересах ребенка.

Bедущие: Екатерина Керри  и Любовь Суханова преподаватели PRIDE обучения, менторы, усыновители


05.02.2021

Veebipõhine ZOOMis

В ожидании ребенка.

 Почему человек хочет стать приемным родителем. Мотивы. Страхи. Синдром опустевшего гнезда и потеря фертильности.

Ведущие: Екатерина Керри и Любовь Суханова преподаватели  PRIDE обучения, менторы, усыновители.

29.01.2021 kell 18:30
 Veebipõhine  ZOOMis

TEEMA: Vanema toimetulek lapse kasvatamisel: piirid, distsipliin. Kuidas seada piire Kuidas rääkida nii, et laps kuuleks?  
Läbiviijad:   Jekatrina Carrie (PRIDE koolitaja, mentor, lapsendaja),  Inna Klaos (PRIDE koolitaja, mentor, lapsendaja)

Родительско-детские отношения: воспитание, границы, дисциплина. Как выстраивать границы? Как разговаривать с ребенком так, чтобы он услышал? 

Ведущая: Екатерина Керри и Инна Клаос преподаватели  PRIDE обучения, менторы, усыновители.

Email again: