TUGITEENUSED

Sotsiaalkindlustusamet pakub „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele 2024-2025 Sotsiaalkindlustusametile“.  Teenused on mõeldud hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et pakkuda neile kindlustunnet ning toetada lapse kasvatamisel. Tugiteenuste saamiseks on võimalus pöörduda oma kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti või otse teenuseosutaja poole.

Peretoe teenus

annab perele kindla kontaktisiku (peretoetaja), kes suhtleb perega regulaarselt, jälgib toimetulekut, nõustab ja toetab. Peretoe teenust pakutakse kahel viisil:

  • Pere kohanemise toetamiseks – teenust osutatakse ühe aasta jooksul alates uue lapse perre tulekust, teenusega võib alustada kuu enne lapse perre tulekut. Teenust osutatakse igale hooldus-, eestkoste- või lapsendajaperele, kes seda soovib.
  • Vajaduspõhiseks pere toetamiseks – vajaduspõhist peretoe teenust osutatakse, kui peres on tekkinud vajadus põhjalikuma toetuse järele pärast lapse viibimist peres juba kauem kui aasta. Vajaduspõhist peretoe teenust osutatakse kohaliku omavalitsuse suunamise alusel (lapsendajatele ka ilma selleta). Vajaduspõhise peretoe teenuse kestus on kuni üks aasta. Teenuse eesmärgid tulenevad KOV suunamisest ning lepitakse kokku peretoe teenuse kokkuleppes.

Psühholoogiline nõustamine või individuaalne supervisioon

aitavad lahendada lapse kasvatamisega seotud probleeme, nii ennast kui last paremini mõista ja saada individuaalset professionaalset nõu. Psühholoogilist nõustamist või individuaalset supervisiooni osutatakse kuni 6 akadeemilist tundi aastas.

Mentorlus

on nõustamine, mida pakub sarnase kogemusega inimene: lapsendaja, eestkostja või hooldusvanem. Mentorlust pakutakse kuni 4 korda kvartalis.

Tugigrupid

võimaldavad peredel omavahel kohtuda, jagada kogemusi ning saada uusi teadmisi. Tugigrupid toimuvad erinevates asukohtades üle Eesti nii kontaktkohtumistena kui veebipõhiselt

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivajav-laps-ja-taiskasvanu/asendushooldus-ja-kasuvanemlus/asendushoolduse-tugiteenused

Tugiteenuseid osutavad kuni 31.12.2025:

·

  • MTÜ Oma Pere ja SOS Lasteküla Eesti ühing www.omapere.ee, tel  5689 0150 (eesti, vene k)
  • MTÜ Teadlik Lapsevanem www.teadliklapsevanem.ee, tel 5624 1755 (eesti, vene k)
  • Tallinna Lastekodu www.tallinnalastekodu.ee, tel 5690 9770 (eesti k, inglise k), tel 677 6200 (vene k) 
  • MTÜ Iga Lapsele pere, www.kasupered.ee 5332 7701 (eesti ja inglise k), 5770 5477 (vene k)

Tugiteenuste kohta leiab täpsemat infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt siit: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/asendushoolduse-tugiteenused 


Lisainfo:

Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse peaspetsialist:

Katriin.Hein: tel 5393 6428, katriin.hein@sotsiaalkindlustusamet.ee 

Teenusele registreerimine:

 Inna Klaos:  tel:+37256241755;  inna.klaos.ik @gmail.com


https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivajav-laps-ja-taiskasvanu/asendushooldus-ja-kasuvanemlus/asendushoolduse-tugiteenused

MEIE SPETSIALISTID
Psühholoogid:
Dmitri Listopad  
Psühhoanalüütiline grupi psühhoterapeut ja grupianalüütik.
 2016-2019 aastatel osutas  individuaalset psühholoogilise nõustamise teenust  „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ riigihanke raames.

listopadd@mail.ru, +372 514 3026

Peretoe teenuse osutajad ja mentorid:
Külli Õiglane

Alates 2016. aastast olen olnud kasuperede mentor ja grupinõustaja. 2021. aastast ka peretoetaja. Perede heaolu, toimetulek ja toetamine on minu jaoks olulised, sest tean kui vajalik see on peredele. Meie peres on lapsendatud laps, kes on tänaseks juba täisealine. Olen kogenud, et kui keegi tõeliselt kuulab, mõistab probleemi olemust, oskab toetada ja nõustada peret keerukatel aegadel, siis on võimalik koos raskustest üle saada. Alati leidub lahendus ja keegi ei peaks jääma oma muredega üksi!

Kogemusnõustaja olen tegutsenud 2015. aastast jagadas oma kogemusi ja teadmisi ka teistele peredele, kes vajavad abi. Jätkan supervisiooni õpinguid Moreno Keskuses ja esimene aasta on juba läbitud. Kasuks tulevad nii transpersonaalse psühholoogia õpingud kui perekonstellatsioonid, kus nähtamatu saab nähtavaks. Lisaks nendele olen läbinud pereteraapia sissejuhtava koolituse, Imago suhtekoolituse ja erinevaid kursuseid Tartu Ülikoolist nii kriisi kui leina teemadel.

Rohkem lisainfot minu kohta saab kodulehelet: https://noelleou.weebly.com/

Kodulehel on kirjas ka minu lapsendamise lugu.

„Elu annab sulle mis iganes kogemuse, mis aitab sind kõige enam sinu teadlikkuse kasvus“ /Echart Tolle/

e-post: kylli.oiglane@gmail.com tel: +3725024223Ly Reiman

Olen töötanud koolis aastast 2004 õpetaja ja sotsiaalpedagoogina ning lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala. Saanud sealt ka sotsialtöö magistrikraadi. Mulle on meeldinud töötada lastega ja samuti nende peredega, neid toetades ja nõustades. Varasemalt olen olnud tööl Keila SOS Noortekodus, kus tegelesin asendushooldusel olevate lastega. Loodusgiidiks õppimine on andnud võimaluse nautida loodust, eriti matkates ja seenel käies. Uudishimu ja soov mõista ümbritsevat maailma ja inimest selles, on mind suunanud ikka ja jälle erinevatele õpingutele. Seetõttu alustasin 2015. aastal pereteraapia aluste ning sellele järgneva jätkukursusega, mille olen tänaseks lõpetanud. Õpingute kõrval tegin sotsiaaltöötaja perenõustamist Keila Rehabilitatsioonikeskuses. Täiendan end pidevalt erinevatel kursustel. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige ja EELK Suure-Jaani Johannese koguduse liige .

E-post: lreiman@gmail.com


Inna Klaos

Ma olen pärit perest, kus kolme põlvkonna vältel on kasvatatud kasulapsi. Olen kolme lapse ema, üks nendest on lapsendatud. Olen pedagoog, oman töökogemust Tallinna Väikelaste Turvakodus, Tallinna Laste Vaimse Tervise keskuses ja kohaliku omavalitsuses. Alates 2015.a. olen PRIDE eelkoolituse koolitaja. Alates 2016.a. olen, grupinõustaja ja mentor „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ riigihanke raames. Alates 2018.a. olen Teadlik Lapsevanem MTÜ juhatuse liige,  grupinõustaja, mentor asendusperedele ja koolitaja.

 Minu elukreedo on anda inimestele armastust ja soojust. Elu erinevatel etappidel me kõik vajame toetust ja heakskiitmist, nõuandeid. Hea meelega olen koos teiega nendel hetkedel.

e-post: inna.klaos.ik@gmail.com, inna@teadliklapsevanem.ee, tel: +372 56241755Kristina Burba

Aastatel 1989–1993 õppisin Tallinna Ülikoolis ja olen diplomeeritud kehalise kasvatuse õpetaja. Viimased 13,5 aastat olen töötanud Keila SOS Noortekodus asendushooldusel olevate laste ja noortega ning selle aja jooksul läbinud palju erinevaid lastele ja noortele suunatuid koolitusi. 2017 aastal läbisin PRIDE eelkoolituse, mis on mõeldud hoodus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele. "Silla ehitamine" traumeeritud lapseni võib olla keeruline. Pered vajavad selleks tuge ja abi. Kasvatades kodus viimased 4 aastat erivajadusega lapsendatud last ja tuginedes töökogemusele, soovin omandatud teadmisi ja kogemusi edasi anda ja praktiliselt kasutada.

Saan peredele abiks olla nõustamisel ja vajaminevate tugiteenuste leidmisel.

e-post: info@teadliklapsevanem.ee, tel. +372 56306004

Jekaterina Carrie

Mahajäetud lapsed on traumeeritud lapsed, aga armastav pere omab kõige suuremat rehabilitatsioonipotentsiaali. Olen kolme imetoreda tüdruku ema, üks nendest on kasulaps. Olen 30 aastat oma elust pühendanud Väikelaste Turvakodule ja Lastekodule. Alates 2016.a. olen, grupinõustaja ja mentor „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ riigihanke raames. Alates 2018.a. olen Teadlik Lapsevanem MTÜ juhatuse liige,  grupinõustaja, mentor asendusperedele ja koolitaja. Hea meelega aitan ja toetan nii potentsiaalseid kui ka juba lapsendanud kasuvanematel kehtestada lapsega usalduslikke suhteid, omandada lapse hooldamis-, kasvatamis- ja arengu jälgimise võtteid, annan nõu, kuidas uut perekonnaliiget vastu võtta. Samuti aitan leida vastuseid kõigile lapse kasvatamisel kerkivatele küsimustele.

 Minu elukreedo on aidata hüljatud lastel leida endale kodu ja vanemad, et oleks rohkem õnnelikke peresid.

e-post: info@teadliklapsevanem.ee , tel.: +372 53422728


Ljubov Suhhanova

Peale pikaajalisi ja viljatuid katseid last saada tuli meie perre 10 aastat tagasi kauaoodatud poeg. Me oleme piiritult õnnelikud, kuid meil on olnud ka raskeid ja keerulisi aegu. Püsimatu võrukael pööras pea peale kogu meie elu ja kõik , mida teadsime lapse kasvatamisest ja pedagoogikast. Ma tean nüüd, kui raske on lapse peres kohanemise periood, kui raske on lapsevanemaks saamise tee.  Alates 2015.a. olen PRIDE eelkoolituse koolitaja. Alates 2016.a. olen, grupinõustaja ja mentor „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ riigihanke raames. Alates 2018.a. olen Teadlik Lapsevanem MTÜ juhatuse liige,  grupinõustaja, mentor asendusperedele ja koolitaja.

 Minu kreedo on – koos on kergem! Jagan rõõmuga teiega oma kogemust ja omandatud teadmisi.

e-post: info@teadliklapsevanem.ee

TOETUSGRUPID 2024.a.

Harjumaa kasuperede tugigrupp 28.06.2023 kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis

«Как провести летние каникулы с пользой для ребенка и подростка.»

Läbiviijad: Inna Klaos, Jekaterina Carrie, Ljubov Suhhanova PRIDE koolituse koolitajad.

Registreerumine: Inna Klaos, inna.klaos.ik@gmail.com, 56241755Harjumaa kasuperede tugigrupp 14.06.2024 kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis

«Почему дети врут. Как отличить ложь от фантазии. Как реагировать на ложь родителю.»

Läbiviijad: Inna Klaos, Jekaterina Carrie, Ljubov Suhhanova PRIDE koolituse koolitajad.

Registreerumine: Inna Klaos, inna.klaos.ik@gmail.com, 56241755Harjumaa kasuperede tugigrupp 31.05.2024 kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis

Спектр родительский эмоций. Как проявление негативных эмоций родителей влияют на ребенка. Способы нормализации отношений и сохранения доверия между ребенком и родителями. 2 часть

Läbiviijad: Inna Klaos, Jekaterina Carrie, Ljubov Suhhanova PRIDE koolituse koolitajad.

Registreerumine: Inna Klaos, inna.klaos.ik@gmail.com, 56241755Harjumaa kasuperede tugigrupp Maardu linnas vene keeles 16.05.2024 kell 18.00–21.00,

Maardu Sotsiaalmaja (Kallasmaa tn 9, Maardu) ja ZOOMis

«Трудности в отношениях между детьми и родителями. Как найти общий язык с детьми 1 часть. Семейные отношения. Сохранение семейных отношений. Роль бабушек и дедушек в жизни ребенка 2 часть»

Läbiviijad: Inna Klaos, Jekaterina Carrie PRIDE koolituse koolitajad.

Registreerumine: Inna Klaos, inna.klaos.ik@gmail.com, 56241755Harjumaa kasuperede tugigrupp vene keeles 03.05.2024 kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis,

«Спектр родительский эмоций: от негатива до любви. Непростые эмоции родителей. 1 часть»

Läbiviijad: Inna Klaos, Jekaterina Carrie, Ljubov Suhhanova PRIDE koolituse koolitajad.

Registreerumine: Inna Klaos, inna.klaos.ik@gmail.com, 56241755Harjumaa kasuperede tugigrupp 26.04.2024 kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis

«Готовь сани летом» или летние каникулы, как время роста и возможные опасности.»

Läbiviijad: Inna Klaos, Jekaterina Carrie, Ljubov Suhhanova PRIDE koolituse koolitajad.

Registreerumine: Inna Klaos, info@teadliklapsevanem.eeHarjumaa kasuperede tugigrupp vene keeles 12.04.2024 kell 18.30–21.30 , Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis Tallinn

«Семейные кризисы. Родительский стресс и выгорание. Часть 1»

Läbiviijad: Inna Klaos, Jekaterina Carrie PRIDE koolituse koolitajad.

Registreerumine: Inna Klaos, info@teadliklapsevanem.eeHarjumaa kasuperede tugigrupp 29.03.2024 kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis

«Ребенок, как отражение двух семей. Роль биологического родителя в жизни ребенка и приемных родителей.  Как справиться с внутренним протестом против прошлого ребенка и примириться с ним.»


Harjumaa kasuperede tugigrupp vene keeles 08.03.2024 kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis, Tallinn  «Родительская любовь и ее проявления. Поговорим о позитивном дисциплинировании.»

Läbiviijad: Inna Klaos, Jekaterina Carrie, Ljubov Suhhanova PRIDE koolituse koolitajad.

Registreerumine: Inna Klaos,  inna.klaos.ik@gmail.com

Harjumaa kasuperede tugigrupp 23.02.2024 kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis

«Влияние факторов внутриутробного развития на физическое, психическое и социальное развитие ребенка и подростка. 2 часть. »


Harjumaa kasuperede tugigrupp vene keeles 02.02.2024 kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis, Tallinn  «Влияние факторов внутриутробного развития на физическое, психическое и социальное развитие ребенка и подростка. 1 часть»

Läbiviijad: Inna Klaos, Jekaterina Carrie, Ljubov Suhhanova PRIDE koolituse koolitajad.

Registreerumine: Inna Klaos, inna.klaos.ik@gmail.com


Harjumaa kasuperede tugigrupp 19.01.2024 kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis

«Сотрудничество приемных семей и желающих стать приемными родителями со специалистами, учебными заведениями, врачами, поддерживающей сетью и т.п.. Как избежать ошибок и разочарований»

Läbiviijad: Inna Klaos, Jekaterina Carrie, Ljubov Suhhanova PRIDE koolituse koolitajad.

Registreerumine: Inna Klaos, Inna Klaos, inna.klaos.ik@gmail.com


Harjumaa kasuperede tugigrupp vene keeles 13.01.2024 kell 18.00–21.00, Juurdeveo 26, Tallinn

 «Новый год – новые вызовы», «Uus aasta - uued väljakutsed.»

Läbiviijad: Inna Klaos, Jekaterina Carrie, Ljubov Suhhanova PRIDE koolituse koolitajad.

Registreerumine: Inna Klaos, inna.klaos.ik@gmail.com


Harjumaa kasuperede tugigrupp vene keeles 15.12.2023  kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis

« «Открытый микрофон» или ответы на письменные вопросы приемных родителей: о формах приемного родительства, о выгорании, об отказах от родительства, о проблемах воспитания и т.п.».

Läbiviijad: Inna Klaos, Jekaterina Carrie,  Ljubov Suhhanova PRIDE koolituse koolitajad.

Harjumaa kasuperede tugigrupp eesti keeles 01.12.2023 kell 18.30–21.30 ZOOMis kell  18.30–21.30

 «Riskikäitumine olemuse läbi laste (9 kuni 15) silmade».

Läbiviijad: Inna Klaos,.

Registreerimine: Inna Klaos,  inna.klaos.ik@gmail.com, 56241755

 


Email again:

KASULIKUD LINGID:

Asendushooldus ja kasuvanemlus: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/asendushooldus-ja-kasuvanemlus
Tarkvanem. Kasupere:  https://tarkvanem.ee/kasupere/