TUGITEENUSED

Sotsiaalkindlustusamet pakub ka 2023. aastal koostöös lepingupartneritega hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele tugiteenuseid. Endiselt on peredel võimalik kasutada nii peretoe teenust kui mentorlust, osaleda tugigruppides ja saada psühholoogilist nõustamist

Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele

Teenused on mõeldud hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et pakkuda neile kindlustunnet ning toetada lapse kasvatamisel. Tugiteenuste saamiseks on võimalus pöörduda oma kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti või otse teenuseosutaja poole.

Peretoe teenus

annab perele kindla kontaktisiku (peretoetaja), kes suhtleb perega regulaarselt, jälgib toimetulekut, nõustab ja toetab. Peretoe teenust pakutakse kahel viisil:

  • Pere kohanemise toetamiseks – teenust osutatakse ühe aasta jooksul alates uue lapse perre tulekust, teenusega võib alustada kuu enne lapse perre tulekut. Teenust osutatakse igale hooldus-, eestkoste- või lapsendajaperele, kes seda soovib.
  • Vajaduspõhiseks pere toetamiseks – vajaduspõhist peretoe teenust osutatakse, kui peres on tekkinud vajadus põhjalikuma toetuse järele pärast lapse viibimist peres juba kauem kui aasta. Vajaduspõhist peretoe teenust osutatakse kohaliku omavalitsuse suunamise alusel (lapsendajatele ka ilma selleta). Vajaduspõhise peretoe teenuse kestus on kuni üks aasta. Teenuse eesmärgid tulenevad KOV suunamisest ning lepitakse kokku peretoe teenuse kokkuleppes.

Psühholoogiline nõustamine või individuaalne supervisioon

aitavad lahendada lapse kasvatamisega seotud probleeme, nii ennast kui last paremini mõista ja saada individuaalset professionaalset nõu. Psühholoogilist nõustamist või individuaalset supervisiooni osutatakse kuni 6 akadeemilist tundi aastas.

Mentorlus

on nõustamine, mida pakub sarnase kogemusega inimene: lapsendaja, eestkostja või hooldusvanem. Mentorlust pakutakse kuni 4 korda kvartalis.

Tugigrupid

võimaldavad peredel omavahel kohtuda, jagada kogemusi ning saada uusi teadmisi. Tugigrupid toimuvad erinevates asukohtades üle Eesti nii kontaktkohtumistena kui veebipõhiselt

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivajav-laps-ja-taiskasvanu/asendushooldus-ja-kasuvanemlus/asendushoolduse-tugiteenused

Tugiteenuseid osutavad kuni 31.12.2023:

· MTÜ Oma Pere ja SOS Lasteküla Eesti ühing www.omapere.ee, 5689 0150 (eesti, vene k)

· MTÜ Teadlik Lapsevanem www.teadliklapsevanem.ee, tel 5624 1755 (eesti, vene k)

· Tallinna Lastekodu www.tallinnalastekodu.ee, tel 5690 9770 (eesti k, inglise k), tel 677 6200 (vene k) 

Tugiteenuste kohta leiab täpsemat infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt siit: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/asendushoolduse-tugiteenused 

Lisainfo:

Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse peaspetsialist:

Katriin.Hein: tel 5393 6428, katriin.hein@sotsiaalkindlustusamet.ee 

Teenusele registreerimine:

 Inna Klaos:  tel:+37256241755; info@teadliklapsevanem.ee; inna.klaos.ik @gmail.com


https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivajav-laps-ja-taiskasvanu/asendushooldus-ja-kasuvanemlus/asendushoolduse-tugiteenused

MEIE SPETSIALISTID
Psühholoogid:
Dmitri Listopad  
Psühhoanalüütiline grupi psühhoterapeut ja grupianalüütik.
 2016-2019 aastatel osutas  individuaalset psühholoogilise nõustamise teenust  „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ riigihanke raames.

listopadd@mail.ru, +372 514 3026

Peretoe teenuse osutajad ja mentorid:
Külli Õiglane

Alates 2016. aastast olen olnud kasuperede mentor ja grupinõustaja. 2021. aastast ka peretoetaja. Perede heaolu, toimetulek ja toetamine on minu jaoks olulised, sest tean kui vajalik see on peredele. Meie peres on lapsendatud laps, kes on tänaseks juba täisealine. Olen kogenud, et kui keegi tõeliselt kuulab, mõistab probleemi olemust, oskab toetada ja nõustada peret keerukatel aegadel, siis on võimalik koos raskustest üle saada. Alati leidub lahendus ja keegi ei peaks jääma oma muredega üksi!

Kogemusnõustaja olen tegutsenud 2015. aastast jagadas oma kogemusi ja teadmisi ka teistele peredele, kes vajavad abi. Jätkan supervisiooni õpinguid Moreno Keskuses ja esimene aasta on juba läbitud. Kasuks tulevad nii transpersonaalse psühholoogia õpingud kui perekonstellatsioonid, kus nähtamatu saab nähtavaks. Lisaks nendele olen läbinud pereteraapia sissejuhtava koolituse, Imago suhtekoolituse ja erinevaid kursuseid Tartu Ülikoolist nii kriisi kui leina teemadel.

Rohkem lisainfot minu kohta saab kodulehelet: https://noelleou.weebly.com/

Kodulehel on kirjas ka minu lapsendamise lugu.

„Elu annab sulle mis iganes kogemuse, mis aitab sind kõige enam sinu teadlikkuse kasvus“ /Echart Tolle/

e-post: kylli.oiglane@gmail.com tel: +3725024223Ly Reiman

Olen töötanud koolis aastast 2004 õpetaja ja sotsiaalpedagoogina ning lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala. Saanud sealt ka sotsialtöö magistrikraadi. Mulle on meeldinud töötada lastega ja samuti nende peredega, neid toetades ja nõustades. Varasemalt olen olnud tööl Keila SOS Noortekodus, kus tegelesin asendushooldusel olevate lastega. Loodusgiidiks õppimine on andnud võimaluse nautida loodust, eriti matkates ja seenel käies. Uudishimu ja soov mõista ümbritsevat maailma ja inimest selles, on mind suunanud ikka ja jälle erinevatele õpingutele. Seetõttu alustasin 2015. aastal pereteraapia aluste ning sellele järgneva jätkukursusega, mille olen tänaseks lõpetanud. Õpingute kõrval tegin sotsiaaltöötaja perenõustamist Keila Rehabilitatsioonikeskuses. Täiendan end pidevalt erinevatel kursustel. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige ja EELK Suure-Jaani Johannese koguduse liige .

E-post: lreiman@gmail.com


Inna Klaos

Ma olen pärit perest, kus kolme põlvkonna vältel on kasvatatud kasulapsi. Olen kolme lapse ema, üks nendest on lapsendatud. Olen pedagoog, oman töökogemust Tallinna Väikelaste Turvakodus, Tallinna Laste Vaimse Tervise keskuses ja kohaliku omavalitsuses. Alates 2015.a. olen PRIDE eelkoolituse koolitaja. Alates 2016.a. olen, grupinõustaja ja mentor „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ riigihanke raames. Alates 2018.a. olen Teadlik Lapsevanem MTÜ juhatuse liige,  grupinõustaja, mentor asendusperedele ja koolitaja.

 Minu elukreedo on anda inimestele armastust ja soojust. Elu erinevatel etappidel me kõik vajame toetust ja heakskiitmist, nõuandeid. Hea meelega olen koos teiega nendel hetkedel.

e-post: inna.klaos.ik@gmail.com, inna@teadliklapsevanem.ee, tel: +372 56241755Kristina Burba

Aastatel 1989–1993 õppisin Tallinna Ülikoolis ja olen diplomeeritud kehalise kasvatuse õpetaja. Viimased 13,5 aastat olen töötanud Keila SOS Noortekodus asendushooldusel olevate laste ja noortega ning selle aja jooksul läbinud palju erinevaid lastele ja noortele suunatuid koolitusi. 2017 aastal läbisin PRIDE eelkoolituse, mis on mõeldud hoodus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele. "Silla ehitamine" traumeeritud lapseni võib olla keeruline. Pered vajavad selleks tuge ja abi. Kasvatades kodus viimased 4 aastat erivajadusega lapsendatud last ja tuginedes töökogemusele, soovin omandatud teadmisi ja kogemusi edasi anda ja praktiliselt kasutada.

Saan peredele abiks olla nõustamisel ja vajaminevate tugiteenuste leidmisel.

e-post: info@teadliklapsevanem.ee, tel. +372 56306004

Jekaterina Carrie

Mahajäetud lapsed on traumeeritud lapsed, aga armastav pere omab kõige suuremat rehabilitatsioonipotentsiaali. Olen kolme imetoreda tüdruku ema, üks nendest on kasulaps. Olen 30 aastat oma elust pühendanud Väikelaste Turvakodule ja Lastekodule. Alates 2016.a. olen, grupinõustaja ja mentor „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ riigihanke raames. Alates 2018.a. olen Teadlik Lapsevanem MTÜ juhatuse liige,  grupinõustaja, mentor asendusperedele ja koolitaja. Hea meelega aitan ja toetan nii potentsiaalseid kui ka juba lapsendanud kasuvanematel kehtestada lapsega usalduslikke suhteid, omandada lapse hooldamis-, kasvatamis- ja arengu jälgimise võtteid, annan nõu, kuidas uut perekonnaliiget vastu võtta. Samuti aitan leida vastuseid kõigile lapse kasvatamisel kerkivatele küsimustele.

 Minu elukreedo on aidata hüljatud lastel leida endale kodu ja vanemad, et oleks rohkem õnnelikke peresid.

e-post: info@teadliklapsevanem.ee , tel.: +372 53422728


Ljubov Suhhanova

Peale pikaajalisi ja viljatuid katseid last saada tuli meie perre 10 aastat tagasi kauaoodatud poeg. Me oleme piiritult õnnelikud, kuid meil on olnud ka raskeid ja keerulisi aegu. Püsimatu võrukael pööras pea peale kogu meie elu ja kõik , mida teadsime lapse kasvatamisest ja pedagoogikast. Ma tean nüüd, kui raske on lapse peres kohanemise periood, kui raske on lapsevanemaks saamise tee.  Alates 2015.a. olen PRIDE eelkoolituse koolitaja. Alates 2016.a. olen, grupinõustaja ja mentor „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ riigihanke raames. Alates 2018.a. olen Teadlik Lapsevanem MTÜ juhatuse liige,  grupinõustaja, mentor asendusperedele ja koolitaja.

 Minu kreedo on – koos on kergem! Jagan rõõmuga teiega oma kogemust ja omandatud teadmisi.

e-post: info@teadliklapsevanem.ee

TOETUSGRUPID 2023.a.

Harjumaa kasuperede tugigrupp 28.04.2023  kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis

«Lapse ja teismelise arengu mosaiik.» «Мозаика развития ребенка и подростка.»

Registreerimine: Inna Klaos,  

info@teadliklapsevanem.ee,   +37256241755  

 

Harjumaa kasuperede tugigrupp 21.04.2023  kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis

 «Пять шагов к позитивному сотрудничеству со специалистами и поддерживающей сетью»

Registreerimine: Inna Klaos,  

info@teadliklapsevanem.ee,   +37256241755  

Harjumaa kasuperede tugigrupp vene keeles 14.04.2023 kell  18.30–21.30 , Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis Tallinn

«Vanemastress ja läbipõlemine.» «Родительский стресс и выготание.»

Registreerimine: Inna Klaos,

  info@teadliklapsevanem.ee,   +37256241755  

 


Групповые консультации 2023.a.

Harjumaa kasuperede tugigrupp 24.03.2022  kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis

«Mis on lapse heaolu? Lapse õigused ja kohustused.» «Что такое детское благополучие? Права и обязанности ребенка.»

Harjumaa kasuperede tugigrupp vene keeles 10.03.2022 kell  18.30–21.30 , Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis Tallinn

«Käitumishärega noor. Kuidas toetada last. Külalised: hoolduspere ja eestkostepere; MTÜ CLUB AKTIIV projektijuht.» «Подросток с проблемами поведения. Как поддержать ребенка. У нас в гостях попечительская семья, семья опекунов и руководитель проектной деятельности MTÜ CLUB AKTIIV.»

Harjumaa kasuperede tugigrupp 24.02.2022  kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis

«Leppimine olukorraga vs olukorra eitamine. (II встреча). Lapsendajapere lugu: noor hakkas suhtlema bioloogiliste vanematega.»

«Принятие ситуации или ее отрицание. В гостях семья усыновителей: подросток стал встречаться с биологическими родителями.»

 Harjumaa kasuperede tugigrupp vene keeles 10.02.2022 kell  18.30–21.30 , Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis Tallinn

«Olukorraga leppimine vs olukorra eitamine. (I kohtumine). Lapsendajapere lugu: laps otsustas, et ta on transsooline noor.» «Принятие ситуации или ее отрицание (I встреча). В гостях семья усыновителей: подросток решил, что он трансгендер.»

Harjumaa kasuperede tugigrupp vene keeles 70.01.2023 kell  14.00–16.00 , Juurdeveo 26, Tallinn

«Новый год – новые вызовы» «Uus aasta - uued väljakutsed.»

Harjumaa kasuperede tugigrupp 27.03.2022  kell 18.30–21.30 Kaera 21, Tallinn ja ZOOMis

«Чувства биологического родителя»


Email again:

KASULIKUD LINGID:

Asendushooldus ja kasuvanemlus: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/asendushooldus-ja-kasuvanemlus
Tarkvanem. Kasupere:  https://tarkvanem.ee/kasupere/